WIDZENIE MASZYNOWE

Rozwiązania Machine Vision zapewniają minimalizację przestojów produkcyjnych oraz zwiększenie jakości produkcji

WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI

W pełni zautomatyzowana kontrola jakości daje gwarancję dostarczenia Klientowi towaru w pełni kompletnego i pozbawionego wad.

System widzenia maszynowego umożliwia szybką i dokładną inspekcję optyczną produktów oraz ich komponentów. Sprawdza obecność poszczególnych elementów, ich kształt, położenie względem siebie, obecność danego obiektu, jak również zliczanie elementów zestawu. Jeśli system wizyjny wykryje braki w danym zestawie, bądź też niepoprawnie zmontowane komponenty, nie spełniając wytycznych—produkt zostanie odrzucony. Dzięki temu, wadliwe egzemplarze produktu są wykrywane jeszcze na linii produkcyjnej.

POMIAR WYMIARÓW I OBJĘTOŚCI

Precyzyjna i dokładna weryfikacja zgodności wymiarów i objętości, komponentów na linii produkcyjnej, z wytycznymi, usprawnia proces produkcyjny.

Czyniąc go bardziej wydajnym i opłacalnym, rozwiązania Machine Vision umożliwiają dokładne pomiary produktów w bardzo krótkim czasie. System widzenia maszynowego rejestruje pomiar, weryfikuje jego zgodność z wytycznymi, jak również poddaje kontroli jakość komponentów. Przykładem może być pomiar odległości między otworami. Precyzyjna kontrola i staranne pomiary gwarantują najwyższą jakość produktu.

ODCZYT KODÓW 1D/2D, OCR, OCV

Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na identyfikację obiektów poprzez odczyt oznaczeń takich jak kody 1D/2D, oznaczenia OCR i OCV.

Rozwiązanie to, stosowane jest w celu usprawnienia i uporządkowania produkcji – dzięki odczytywaniu kodów, produkty mogą być dokładnie śledzone i szybko zlokalizowane w każdym momencie produkcji. Precyzyjna weryfikacja kodu jest koniecznością dla płynnego przetwarzanie towarów i obiektów. Weryfikacja kodu umożliwia kontrolę inwentarzu, identyfikację obiektu na etapie procesu produkcyjnego oraz usprawnia przepływ materiałów jak i procesy logistyczne. Dzięki efektywnemu zarządzaniu produkcją, wzrasta zarówno wydajność pracy, jak i zyski przez nią przynoszone.

Robot Vision

Roboty sterowane przez system Machine Vision gwarantują możliwość wszechstronnego ich wykorzystania podczas produkcji, znosząc konieczność zmiany narzędzi oraz ustawień urządzenia podczas różnych etapów pracy.

Systemy wizyjne działają na zasadzie śledzenia szablonów – umożliwia im to dostosowywanie pracy robotów do aktualnych w danym momencie potrzeb. Roboty lokalizują niezbędne elementy podczas produkcji, a także kontrolują jakość. System Robot Vision jest stosowany coraz powszechniej do rozwiązywania problemów kontroli przemysłowej, co pozwala na kompletną automatyzację, zwiększenie obiektywności i dokładności tego procesu, a także wydajności.

KONTROLA JAKOŚCI

Przy coraz bardziej zautomatyzowanej produkcji przemysłowej, systemy Machine Vision stają się niezbędnym elementem, zapewniającym efektywność pracy i jej wysoką jakość.

Weryfikacja produktów przy zastosowaniu wizji maszynowej, w porównaniu z inspekcją optyczną dokonywaną przez ludzi, jest znacznie bardziej dokładna i wydajna. W pełni zautomatyzowana kontrola jakości wykonanych produktów to gwarancja dostarczenia Klientom towarów najwyższej jakości.

COLOUR MATCHING & VERIFICATION

Precyzyjna analiza koloru znajduje liczne zastosowania w procesie produkcji.

Nie tylko umożliwia dokładne sprawdzenie, czy kolor produktu spełnia restrykcyjne kryteria – również podczas całościowej weryfikacji jakości stosowane jest wyszukiwanie koloru i dopasowywanie go do istniejących szablonów i schematów. System Machine Vision interpretuje nawet niewielką różnicę w odcieniu koloru, niewidoczną dla ludzkiego oka. Jest to niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania procesu produkcyjnego.