Rozwiązania

Przy coraz bardziej zautomatyzowanej produkcji przemysłowej, systemy Machine Vision stają się niezbędnym elementem, zapewniającym efektywność pracy i jej wysoką jakość

Rozwiązania z zakresu Machine Vision to obecnie niezbędny element procesu produkcyjnego nakierowanego na jakość wytwarzanego dobra. W skład Machine Vision wchodzą zarówno procesy oparte na kontroli jakościowej jak i ilościowej wytworzonych towarów. Proces ten zawiera w sobie:

 • Weryfikacja za pomocą systemów Robot Vision: Systemy te pozwalają na dokładną kontrolę produktów jeszcze na taśmie produkcyjnej, dokonywaną w ciągu ułamka sekundy.
 • Analiza jakościowa i ilościowa: Analiza zapewnia nam dane o ilości i stanie wszystkich produktów przechodzących przez taśmę produkcyjną.
 • Śledzenie pochodzenia produktów: Informacja dot. jaką drogę przeszedł dany produkt/towar zanim trafił do tego miejsca dzięki temu można łatwo wykryć miejsce ewentualnej usterki.

Zastosowanie Machine Vision jest kluczowe zarówno ze względu optymalizacji procesu produkcji jak i cięcia kosztów.

Machine Vision

Korzyści

 • Rozwiązanie pod klucz
  Projektujemy rozwiązania “pod klucz”, takie jak Machine Vision, Sztuczna Inteligencja (AI), itp. Przygotujemy systemy naszych Kontrahentów do Industry 4.0.
 • Integracja systemu
  Integrujemy systemy wizualizacji Machine Vision z systemami robotyzacji naszych Kontrahentów oraz oprogramowaniem typu COTS wiodących Producentów
 • Artificial intelligence (Sztuczna inteligencja)
  Programujemy najbardziej zaawansowane algorytmów analizy obrazu wraz z elementami AI
 • Nauczanie adaptacyjne
  Stosujemy technologię Machine Learning (uczenie maszyn) i rozwiania w oparciu o zaawansowane sieci neuronowe – stale zwiększając precyzję i skuteczność naszych rozwiązań
 • Część procesu produkcyjnego
  Stajemy się nieodłączną częścią procesu produkcyjnego i systemów naszych Kontrahentów
 • SLA
  Zapewniamy serwis i wsparcie 24/7. Gwarantujemy 100% niezawodność naszych rozwiązań

Technologia

Zasady działania

Automatyczna kontrola jest przeprowadzana w linii, tj. w parze z przedmiotami poruszającymi się na linii produkcyjnej gdzie możliwa jest równoległa weryfikacja dwóch przedmiotów.

Technologia oprogramowana w SafeSys Machine Vision jest bardzo złożona, natomiast podstawowa bazowa sekwencja wykorzystywania w systemie do wykonywania zdefiniowanych zadań automatyzacji sprowadza się do podstawowego algorytmu: system Machine Vision wyzwalany jest do przechwytywania obrazu, gdy część/partia towaru znajduje się tuż przed nim, następnie obraz przetwarzany jest równolegle przez wiele skomplikowanych algorytmów funkcji, które wydobywają kluczowe dane z niego.

Na koniec system komunikuje dane wynikowe z systemami nadrzędnymi, dane wynikowe mogą mieć bardzo prostą strukturę jak np. informację powodzenie/niepowodzenie, tak aby można było dzięki nim podejmować kolejne skomplikowane działania decyzyjne.

Działania decyzyjne obejmują uruchomienie kolejnych mechanizmów jak np. zatrzymanie linii produkcyjnej, odrzucenie części/partii towaru lub podanie nowych zdefiniowanych sekwencji dla sterowania automatyką robota na linii produkcyjnej.